Boka fotografering

Boka fotografering eller bilder

Vill du/ni boka en fotografering av er egen hund, ett arrangemang eller en produkt så går det bra att kontakta mig via telefon eller e-post. Vid bokning av fotograferingar kommer vi överens om pris beroende på vart fotograferingen ska ske, hur många bilder/bildobjekt det gäller samt hur lång tid fotograferingen beräknas ta. Hundar är min specialitet, men jag kan även bokas för andra typer fotograferingar.

Prisex. Fotografering av hund cirka 15-20 bilder (fotograferingen samt redigering av samtliga bilder) vilka du får anpassade för webb och i större format lämpliga för t ex förstoringar. Pris 1000 kr inkl moms + ev reseersättning.